Extrazellulärverstärker-Module

npi EXT-10C

Verstärker für extrazelluläre Messungen mit hoher ...

npi EXT 10-2F

Extrazellularverstärker- und Filtermodul

npi EXT-08

8-Kanal Extrazellulär-Verstärkermodul

npi EXT-16

16-Kanal Extrazelluläres Verstärkermodul